LOGIN-DATEN VERGESSEN?

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1.

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

1.1. Trang web này được điều hành bởi Công ty cổ phần Giải pháp đèn Led và Quảng cáo Hải Đăng (Hai Dang Led lamp solutions and advertising Joint – Stock Company). Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản dưới đây, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

1.2. Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

1.3. Những thông tin và hình ảnh trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

1.4. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

2.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn, rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

3.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý những điều khoản sau:

1.1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

1.2. Để có đủ năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

1.3. Đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

1.4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

1.5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị, phân biệt chủng tộc, tài liệu bất hợp pháp, khiêu khích thông qua trang web này.

1.6. Không sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

4.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Công ty cổ phần Giải pháp đèn Led và Quảng cáo Hải Đăng. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Hadaled và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Hadaled trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Công ty cổ phần Giải pháp đèn Led và Quảng cáo Hải Đăng.

5.

NHỮNG THAY ĐỔI

Website http://hadaled.com.vn/ có thể thay đổi giao diện, nội dung, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÈN LED VÀ QUẢNG CÁO HẢI ĐĂNG
Địa chỉ: Số 99  Đường Nam Đuống, Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giấy phép kinh doanh số: 0 1 0 6 8 5 5 5 9 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Thông tin tài khoản Ngân hàng:
Bên thụ hưởng: Công ty cổ phần Giải pháp đèn Led và Quảng cáo Hải Đăng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công.
Tài khoản số: 0 4 5 1 0 0 0 3 2 5 6 3 8

Hotline: 091-600-1992
Email: thuanpn@hadaled.vn

OBEN