LOGIN-DATEN VERGESSEN?

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

ĐỐI VỚI

CHIẾU SÁNG, TRANG TRÍ

Sản phẩm bảo hành từ 1 đến 2 năm tuỳ vào tính chất từng dự án.

ĐỐI VỚI

ĐÈN LED

Sản phẩm bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm đầu tiên.

ĐỐI VỚI

SẢN PHẨM 3M

Bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng.

OBEN